Type what you are searching for:

Welcome to Nghia Nippers! | Latest Promotion

Kem Nghia’s Charity at Từ Hạnh Temple, Saigon

NNC / Media  / Kem Nghia’s Charity at Từ Hạnh Temple, Saigon

Kem Nghia’s Charity at Từ Hạnh Temple, Saigon

Nghia Nippers Corporation/Kềm Nghĩa is honored to sponsor LSTV’s documentary about Tết in Vietnam. This charity event is one of many we participate in to welcome the Year of the Dog.

Nghia Nippers Corporation/Kềm Nghĩa hân hạnh tài trợ cho chương trình “Phóng Sự Tết 2018 Tại Việt Nam”. Chương trình từ thiện này là 1 trong những sự kiện chúng tôi tham gia để mừng đón Xuân Mậu Tuất.